ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА С КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВАРНА НЕТ ООД в сила от 01.12.2013г

Архив

Технически спецификации на интерфейсите за свързване

Показатели за качество на обслужване по общи изисквания за последните години

Взаимно свързване Варна Нет ООД

Варна нет абонати съгласно чл.74 ал.2 във връзка с чл.33 ал.2 т.6 от ЗЕС

Условия и ред за регистрация на АБОНАТ съгласно чл.260, ал.2 и чл.260а ал.1 от ЗЕС

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет

Служебен вход в сайта

можете да се логнете в системата с потребителското си име и паролавход в поща