Технически спецификации на интерфейсите за свързване

Информация за техническите спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на Варна Нет

  В качеството си на лицензиран оператор на обществена
далекосъобщителна мрежа Ванра Нет има задължение да публикува точни технически изисквания за интерфейсите за свървзане на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата си за предоставяне на услуги

  В съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79 от 16 август 2002 г.) и нейното последно изменение (ДВ, бр. 61 от 28 юли 2006 г.), както и в съответствие с Директива 1999/5/ЕС на Ервопейския съюз от 9 Март 1999 г. и по-специално чл. 4.2, Варна Нет си запазва правото да променя или допълва информацията по този документ с цел да поддържа актуални и достатъчни технически характеристики на интерфейсите за предоставяне на услуги към клиенти.

Достъп до Интернет

CSMA/CD wired Ethernet за свързване на физическо и логическо ниво по класификацията на IEEE:

- Физически интерфейс : RJ-45

Протоколи на физическа свързаност

- Ethernet
- 802.3i 10BaseT 10 Mbit/s (1.25 MB/s) по усукана медна двойка;
- 802.3u 100BaseTX/100BaseFX 100 Mbit/s (12.5 MB/s) по усукана медна двойка и оптично влакно;
- 802.3z 1000Base-LX 1 Gbit/s (125 MB/s) по оптично влакно;

Протоколи на логическа свързаност

- Internet Protocol (RFC 791)

Достъп до обществена фиксирана телефония

- Аналогов телефонен интерфейс (POTS)
     - Отговаря на стандарта на ETSI: ETSI EG 201 188 V1.2.1
     - Тип на конектор: RJ-11

- Session Initiation Protocol (SIP) for Voice over IP (RFC 3261)
     - Поддържани кодеци: G.711A
     - Физически интерфейс: 100BaseTX Ethernet по стандарт 802.3u

- ISDN PRI
     - Отговаря на изискванията на стандартите на ETSI: ETSI EN 300 403
     - Физически интерфейс: ITU-T G.703 балансиран 120 Ом или 75 Ом
     - Конектор: RJ-45

- ISDN BRI
     - Отговаря на изискванията на стандартите на ETSI: ETSI EN 300 402
     - Физически интерфейс: ETSI EN 300 012-1
     - Конектор: RJ-45

Електромагнитна съвместимост на интерфейсите

Използваното мрежово оборудване, отговаря на текущите регулации за електромагнитна съвместимост.
- Електромагнитна съвместимост: БДС EN 55022
- Електромагнитна шумоустойчивост: БДС EN 50082-1
- Безопасност: БДС EN 60950

Последна актуализация: 19/02/2014 11:00

Служебен вход в сайта

можете да се логнете в системата с потребителското си име и паролавход в поща